Vi analyserar dina besvär

jjjjjjjjjjjlklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklklk

Läs mer om Vi analyserar dina besvär

Kompetens i Världsklass!

Läs mer Kompetens i Världsklass!

Dartfish

Vi använder Dartfish för att systematiskt kontrollera och förbättra moment och aktioner i idrott, vardags eller arbetsliv! Vi använder även andra program som är specialgjorda för vissa ändamål vid behov.

Läs mer om Dartfish

Idrottsanalys

Vi filmar och analyserar dig i din idrott, i din rätta miljö!   Alla idrottare på alla nivåer och i alla åldrar vill träna så riktigt som möjligt och med så låg skaderisk som möjligt. I en tid då skadorna ökar i många idrotter och framförallt långt ned i åldrarna så väljer fler och fler […]

Läs mer Idrottsanalys

Gång/löpanalys

Välkommen att göra en gånganalys hos oss. I en gånganalys analyserar vi ditt gångmönster med hjälp av kameror på ett löpband eller i en träningssal. Vi kollar efter orsaker till det du vill ha reda på och uppäcker tekniska brister eller orsaker till överbelastningsskador etc. I en analys av gången eller löpningen ingår följande: – […]

Läs mer om Gång/löpanalys