Axeln

Axeln består av överarmsbenet, skulderbladet och nyckelbenet som även ledar mot bröstbenet. Axeln är en kulled som skall tillåtas göra mycket rörelser i alla olika riktningar. Det är många muskler både nedifrån armen, men även inifrån bröstryggen, skulderbladet och bröstbenet etc. som har en dramatisk påverkan på axelleden om de inte fungerar som de skall. Vanliga sökorsaker hos oss när det gäller axelsmärtor eller skador är olika typer av inklämningssyndrom, överbelastningssmärtor/skador, hållningsrelaterade besvär etc.