Bäcken

Bäckenet sitter mellan höften och ländryggen och är länken över till andra sidan i kroppen. Genom att analysera bäckenfunktionen i alla planen så kan vi få mycket information om vad som händer i kroppen, även om smärtan inte sitter i bäckenet just. Bäckenet kan även det skapa problem vid för långa sittande perioder, efter eller innan en graviditet samt pga dålig funktion i en annan del i kroppen såsom foten, höften eller bröstryggen som är de vanligaste bovarna till detta.