Knä

Knäet är strukturen som sitter mellan foten och höften där knäet inte har någonstans att gömma sig undan besvär i något av de båda. Knäet består av underbenet å ena sidan och lårbenet å andra sidan, vilket gör att knäet bokstavligen talat är foten och höften eftersom dessa ben går vidare och bildar en stor del av fotled och höftled. Mitt emellan dessa 2 ben så sitter knäskålen som även den måste följa med dessa ben i olika riktningar. Eftersom knäet styrs av höften och fotens möjlighet att röra sig i förhållande till gravitationen så kommer knäet i synnerhet att oftast innebära analyser av andra delar än själva knäleden vid smärtor här. Symtomen och skadorna i knäet är överrepresenterade oftast pga att drastiska kompensationer sker i knäet om det finns en avsaknad av en funktion ovanför den eller nedanför den.