Ländryggen

Ländryggsbesvär är en av de vanligaste orsakerna till varför man söker oss på kliniken. Det är inte helt förvånande även ett av de ställen som mår sämst av obalanser och kompensationer. I ländryggen sitter discar mellan kotorna och det går ut nervrötter till benen m.m. vilket gör att många smärtor i ländryggen blir kraftigt funktionellt begränsade i vardagen för många. Ländryggsbesvär utgör en stor del av de fall som sjukskrivs i kategorin smärta i rörelseapparaten. För att kunna hjälpa till vid besvär i ländryggen måste man förstå dess kompexitet och varför kunden har ont, detta görs genom en analys av en av våra specialister på kliniken. Ländryggen själv är inte kapabel till att skapa sådana krafter så att det orsakar en skada, utan ländryggen måste tvingas in dit pga dåliga funktioner ovanför den eller under den. Just därför är det största misstaget man kan göra på en klinik med många ländryggsbesvär att träna, behandla och rehabilitera endast ländryggen. Många kunder besöker oss dagligen pga vår kunskap i hur ländryggen och andra kroppsdelar verkligen fungerar.