Målsättning

” Att hjälpa ALLA människor med problem i

rörelseapparaten till ett bättre liv”