Rasmus Wallin-Tornberg

Rasmus är idrottspsykologisk rådgivare och har ett stort intresse av hur ett utvecklande motivationsklimat kan skapas inom idrotten; framförallt inom barn- och ungdomsidrott, men även elitidrott. Ett annat stort intresseområde är nervositet, rädslor och prestationsångest i samband med idrottande. Ytterligare ett intresseområde är gruppens-/lagets psykologi och hur ett lag kan arbeta för att fungera & prestera tillsammans.

Titel/Yrke

Idrottspsykologisk rådgivare

Ämnesområden

Ofta älskar idrottare sin idrott, men i sin strävan att nå sina mål stöter de ibland på negativa tankar och känslor. Att hjälpa dem att hantera sin situation är av stort intresse.
Ledarskapets psykologi och hur ledare kan agera för att få så många som möjligt, så länge som möjligt att bli så bra som möjligt är också av stort intresse.

Utbildning

Magisterexamen i idrottspsykologi, 240 hp (Högskolan i Halmstad)
Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott, 60 hp (GIH Stockholm)
Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare 30 hp (Högskolan i Halmstad)

*inklusive Athletic training for sport 7,5 hp; Anpassad fysisk aktivitet, 7,5 hp, Kost, fysisk aktivitet och hälsa 7,5 hp, Anatomi 7,5 hp, Hälsopsykologi 7,5 hp

Idrott
Som tävlande i judo blev jag intresserad av idrottspsykologi. Då fick jag erfarenhet både när psykologiska faktorer hämmade och hjälpte mig. Detta fick mig nyfiken på hur man kan jobba på ett strukturerat sätt för att prestera bättre och förde mig till studier vid Högskolan i Halmstad. Efter mina studier har mitt intresse breddats, från att omfatta bara tävling till hela det idrottspsykologiska fältet. Inom detta ingår även: det ”förebyggande” arbetet som innefattar bland annat hur man kan arbeta med ungdomar för att få dem att hantera kommande utmaningar; arbete med skadade idrottare; ledarskap; grupper; och motionspsykologi. Den gemensamma nämnaren i alla dessa områden är att jag motiveras av att hjälpa människor att utvecklas.

Mina kärnvärden är att det idrottspsykologiska arbetet ska vara forskningsbaserat och etiskt. Med detta menas att det som sägs och görs ska ha sin grund i empiriskt prövade metoder. Jag utgår framförallt från inlärningspsykologisk och kognitiv teori. Det är dock viktigt att denna teori görs lättförståelig för idrottare och tränare så att den enkelt kan omsättas i praktik.
Etiken är även viktig i det idrottspsykologiska arbetet. Även om idrott och ofta prestation är i fokus så ska allt som sägs och görs ha individens välmående i åtanke.

Arbetar idag som

Idag är jag 35 år och bor i Göteborg. Jag arbetar 50% på Högskolan i Halmstad där jag främst undervisar i idrottspsykologi och är studierektor för programmet ”Professionellt idrottsutövande inr golf”. Övrig tid arbetar jag med idrottspsykologisk rådgivning och utbildning för enskilda idrottare och lag. Bland de lag som jag arbetat med under de senaste åren finns IFK Kristianstad, Frölunda Indians och BK Häcken. Jag är med i Riksidrottsförbundets nätverk för idrottspsykologiska rådgivare och sitter även med i styrelsen för svensk Idrottspsykologisk förening.