Priser 2018

Leg.Kiropraktor – 750 kr/behandling

Massage 30 min – 350 kr

Massage 45 min – 450 kr

Massage 60 min – 600 kr

Massage 90 min – 800 kr

Skoinlägg Bas – 2200 kr

Skoinlägg Träning – 2500 kr

Skoinlägg Elit – 3000 kr

Gånganalys – 2500 kr

Löpstegsanalys – 3000kr

Idrottsspecifik Videoanalys – 5000 kr

Samtliga priser är inklusive moms utom behandling utförd av legitimerad vårdpersonal då detta är klassat som momsbefriad sjukvård och ej momsbelagd friskvård. För mer info gällande priser kontakta oss på info@ryggochidrottskliniken.com